Control Absentisme
> Noticies Abs. escolar

Control d'accessos
> Revolution I
> Torniquet Inner
> Molinete Box
> Opció Caíguda Braç

Terminals accessos
> Inner Plus
> Inner Disk


Software
> Ixion-Presencia
Moduls adicionals
> Ixion-Escola
> Ixion-Menjador
> Ixion-Pres. Profes

Contactar
> Correu
> Oferta

Descarrega
> Descarrega
 


CONTROL ABSENTISME ESCOLAR

L'EDUCACIÓ ES UN DRET AL QUE TÚ,
NO POTS RENUNCIAR


Ixion Escola no resol l'absentisme escolar, però ajuda a prendre les mesures per a minimitzar-lo.

  Per a més informació trucar al: 902 20 28 29

Control de l' alumnat al IES Narcís Xifra de Girona mitjançant torns de pass i Control d' Access
L'Instituto Narcís Xifra a Girona, possa en funcionamient un sistema de Control d'Accessos mitjançant torns de pass i lectors de proximitat. El sistema permetrà el control d'alumnos adins del centro amb tarjes de proximitat i un software  capas de mostrar en temps real els alumnes presents dins del centro. Aquest sistema es molt semblant al control de presencia de les empreses (Fitxages), a on el software detecta que l'alumne no ha asistit a clase i si es precis enviar una notificació vía SMS o correo Email als pares o tutors.
La solució es mult encertada, ja que mitjançant aquest sistema automatitzat T2app, i el software de control Ixion Escola, es pot realitzar els informes de asistencia, informes d'absentismo, envío de correos electrónics, envío de SMS als pares. Es pot controlar la llista d'alumnos fitxos a menjador i els esporàdics. Informes d'accessos a les aules i als servecis.

Foto: LaVanguardia Digital
La vanguardia www.Que.es    ABC   Portaltic  europapres
Ver videos
Youtube
Video2 Explicacions del sistema pel director del Ies Narcis Xifra Girona
Video3 Control d'Accessos Ies Narcis Xifra de Girona
Video4 Control d'Accessos Ies Narcis Xifra de Girona
Video5 (Català) Control d'Accessos Ies Narcis Xifra de Girona

 

O PULSEU AQUEST ENLLAÇ...

PULSEU PER ANAR BOTIGA VIRTUAL T2 Y HELP

 

ACCESSOS PRESENCIA PRODUCCIÓ TARGETES IMPRESORES BIOMETRÍA TORNIQUETS BARRERES

EQUIPS CONTROL

TORNIQUETS
Torniquetes, molinetes

TERMINALS